PN-EN 62305-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

Zakres

Dotyczy oceny ryzyka wywoływanego w obiektach budowlanych lub w instalacjach przez doziemne wyładowania piorunowe. Swym zakresem obejmuje ona procedurę przeznaczoną do obliczania takiego ryzyka. Jeżeli tylko jest znana dopuszczalna górna jego granica, to procedura ta pozwala dobrać właściwe środki ochrony, by zredukować to ryzyko do poziomu nie przekraczającego tej granicy

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Data publikacji 02-07-2012
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-2:2012 [IDT], IEC 62305-2:2010 [MOD]
Zastępuje PN-EN 62305-2:2008 - wersja polska
ICS 29.020, 91.120.40