PN-EN 62305-4:2011 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Zakres

W niniejszej części normy podano informacje dotyczące projektowania, instalacji, sprawdzania, konserwacji i badania urządzeń ochronnych LEMP systemu (LPMS) dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiektach budowlanych, zdolnych do obniżenia ryzyka ciągłych uszkodzeń spowodowanych piorunowym udarem elektomagnetycznym. Nie dotyczy ochrony przed wpływem udaru elektromagnetycznego, który mógłby spowodować niepoprawne działanie systemu elektonicznego. Jednak informacje podane w załaczniku A mogą być pomocne w ocenie takich zakłóceń. Środki ochrony przed wpływem elektomagnetycznym są podane w IEC 60364-4-44 i w IEC 61000 wieloczęściowej [1]2. Podano zalecenia dotyczące współpracy między projektantem urządzenia elektycznego i elektronicznego oraz projektantem systemu ochrony w celu osiągnięcia optymalnej ochrony. Nie dotyczy szczegółowego projektowania urządzenia elektrycznego i elektronicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10P
View FilePN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-4:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Data publikacji 16-02-2015
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-4:2011 [IDT], IEC 62305-4:2010 [MOD]
Zastępuje PN-EN 62305-4:2009 - wersja polska
ICS 29.020, 91.120.40
Elementy dodatkowe PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10P, PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03P