PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

Zakres

Niniejsza norma dotyczy układów uziemiających i przewodów ochronnych łącznie z przewodami ochronnymi wyrównawczymi, celem zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
Data publikacji 09-02-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-54:2011 [IDT], IEC 60364-5-54:2011 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-5-54:2010 - wersja polska
ICS 29.020, 91.140.50