PN-EN 62305-2:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

Zakres

Niniejsza cześć normy IEC 62305 jest przeznaczona do oceny ryzyka wywoływanego w obiektach budowlanych lub w instalacjach przez doziemne wyładowania piorunowe. Swym zakresem obejmuje ona procedurę przeznaczoną do obliczania takiego ryzyka. Jeżeli tylko jest znana dopuszczalna górna jego granica, to procedura ta pozwala dobrać właściwe środki ochrony, by zredukować to ryzyko do poziomu nie przekraczającego tej granicy

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62305-2:2006/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-2:2006 - wersja angielska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Data publikacji 15-08-2006
Data wycofania 17-11-2008
Liczba stron 115
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-2:2006 [IDT], IEC 62305-2:2006 [IDT]
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-2:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 62305-2:2006/AC:2007E