PN-EN 60079-6:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"

Zakres

Opisano wymagania dotyczące budowy i badań urządzeń elektrycznych i ich komponentów wykonanych w obudowie typu "o", przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Podano wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń, przeprowadzania badań oraz znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-6:2010 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"
Data publikacji 06-10-2010
Data wycofania 04-02-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-6:2007 [IDT], IEC 60079-6:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-6:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja polska, PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja angielska