PN-EN 60079-5:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-5:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"

Zakres

Zawarto wymagania dotyczące budowy, badań i oznaczenia urządzeń elektrycznych i ich podzespołów wykonanych w obudowie typu "q", przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Określono wymagania konstrukcyjne, metody badań, wymagania dotyczące znakowania oraz zawartości instrukcji obsługi

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-5:2010 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"
Data publikacji 05-10-2010
Data wycofania 17-08-2015
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-5:2007 [IDT], IEC 60079-5:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-5:2008 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-5:2015-08 - wersja angielska