PN-EN 60079-5:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 zawiera szczegółowe wymagania dla budowy, badań i znakowania urządzeń elektrycznych i ich części oraz podzespołów Ex zabezpieczonych osłoną piaskową "q", przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych. Niniejsza norma dodaje i modyfikuje wymagania normy IEC 60079-0. Gdy wymaganie wg niniejszej normy koliduje z wymaganiem zawartym w IEC 60079-0, wymaganie niniejszej normy należy traktować jako nadrzędne. Niniejsza norma dotyczy urządzeń elektrycznych i ich części oraz podzespołów Ex których znamionowy prąd zasilający jest mniejszy lub równe 16A, znamionowe napięcie zasilające jest mniejsze lub równe 1 000 V i znamionowy pobór mocy jest mniejszy lub równy 1 000 W

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-5:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"
Data publikacji 17-08-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-5:2015 [IDT], IEC 60079-5:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-5:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20