PN-EN 60079-15:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-15:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"

Zakres

Opisano wymagania dotyczące budowy, badań i znakowania urządzeń elektrycznych Grupy II budowy typu "n" przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych. Określono stosowanie dla urządzeń pracujących pod napięciem nie przekraczającym 15kV wartości skutecznej prądu stałego lub zmiennego. Podano wymagania dla urządzeń elektrycznych oraz wymagania dotyczące: temperatury, obudowy, elementów mocujących, blokad, izolatorów, zacisków a także wymagania uzupełniające

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-15:2010 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"
Data publikacji 30-09-2010
Data wycofania 11-06-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-15:2010 [IDT], IEC 60079-15:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-15:2007 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-15:2019-06 - wersja angielska