PN-EN 60079-15:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-15:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące konstrukcji, badania i znakowania aparatury elektrycznej grupy II z ochroną typu "n" przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych. Podano 19 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-15:2007 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Data publikacji 11-07-2007
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-15:2005 [IDT], IEC 60079-15:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-15:2006 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-15:2010 - wersja angielska