PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"

Zakres

Opisano wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i znakowania urządzeń elektrycznych budowy wzmocnionej "e" przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Zawarto wymagania dotyczące urządzeń pracujących pod napięciem nie większym niż 11 kV. Podano 21 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Data publikacji 05-07-2010
Data wycofania 10-02-2016
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-7:2007 [IDT], IEC 60079-7:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-7:2007 - wersja angielska, PN-EN 60079-7:2008 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja polska, PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja angielska