PN-EN 60079-11:2012 - wersja polska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 określono budowę i badania urządzeń iskrobezpiecznych przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych oraz urządzeń towarzyszących, przewidzianych do podłączenia do obwodów iskrobezpiecznych wprowadzonych w takie atmosfery.
Ten rodzaj zabezpieczenia ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych, których obwody elektryczne są niezdolne do spowodowania wybuchu otaczającej atmosfery wybuchowej.
Niniejsza norma ma zastosowanie także do urządzeń elektrycznych lub ich części umieszczonych poza atmosferą wybuchową lub innego rodzaju zabezpieczenia wymienionego w IEC 60079-0, tam gdzie iskrobezpieczeństwo obwodów elektrycznych w atmosferze wybuchowej może zależeć od zaprojektowania i budowy takich urządzeń elektrycznych lub ich części. Stosując niniejszą normę, ocenia się obwody elektryczne narażone na kontakt z atmosferą wybuchową celem użytkowania ich w takiej atmosferze.
Wymagania dotyczące systemów iskrobezpiecznych zawiera norma IEC 60079-25.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje ogólne wymagania IEC 60079-0, z wyjątkiem wyszczególnionych w Tablicy 1. Jeżeli wymaganie niniejszej normy jest sprzeczne z wymaganiem IEC 60079-0, to wymagania niniejszej normy powinny mieć pierwszeństwo.
Termin „urządzenie” jest używany w całej niniejszej normie, jeżeli wymagania normy odnoszą się zarówno do urządzenia iskrobezpiecznego, jak i urządzenia towarzyszącego.
Niniejsza norma dotyczy wyłącznie urządzeń elektrycznych, dlatego też termin „urządzenie” stosowane w normie zawsze oznacza „urządzenie elektryczne”.
Jeżeli urządzenie towarzyszące jest umieszczone w atmosferze wybuchowej, to powinno być zabezpieczone odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwybuchowym rodzaju wymienionego w IEC 60079-0 i wtedy wymagania dotyczące tego rodzaju zabezpieczenia wraz z odpowiednią częścią IEC 60079-0 mają zastosowanie także do urządzenia towarzyszącego.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-11:2012 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Data publikacji 05-02-2015
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-11:2012 [IDT], IEC 60079-11:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-27:2008 - wersja angielska, PN-EN 61241-11:2007 - wersja angielska, PN-EN 60079-11:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20