PN-EN 60079-14:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 ujęto szczegółowe wymagania dla projektowania, doboru, montażu oraz inspekcji podczas uruchamiania instalacji elektrycznych w przestrzeniach zawierających gazowe atmosfery wybuchowe. Tam gdzie urządzenia powinny być zabezpieczone przed innymi warunkami środowiskowymi, np. wnikaniem wody lub korozją, może być konieczne zastosowanie dodatkowych wymagań. Opisano wymagania dotyczące wyłącznie sprzętu przeznaczonego do stosowania w warunkach atmosferycznych lub zbliżonych do nich jak zdefiniowano to w IEC 60079-0. W przypadku występowania innych warunków może zachodzić potrzeba stosowania dodatkowych zabezpieczeń dla których urządzenia powinny być certyfikowane. Przykładowo większość materiałów palnych oraz wiele uznawanych za niepalne mogą ulegać gwałtownemu spalaniu w warunkach zwiększonego stężenia tlenu

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-14:2014-06/AC:2016-02E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60079-14:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
Data publikacji 05-06-2014
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-14:2014 [IDT], IEC 60079-14:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-14:2009 - wersja angielska, PN-EN 60079-14:2009/AC:2011 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-14:2014-06/AC:2016-02E