PN-EN 60079-17:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych

Zakres

Niniejsza część serii norm IEC 60079 jest przeznaczona dla użytkowników i dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych z kontrolą i konserwacją instalacji elektrycznych wyłącznie w obszarach zagrożonych, w których zagrożenie mogą powodować gazy palne, pary, mgły, pyły, włókna lub kłaczki. Norma nie dotyczy:
- innych podstawowych wymagań dotyczących budowy i kontroli instalacji elektrycznych;
- sprawdzania urządzeń elektrycznych;
- naprawy i regeneracji urządzeń zabezpieczonych przed wybuchem (patrz IEC 60079-19);
Niniejsza norma uzupełnia wymagania IEC 60364-6.
W przypadku pyłów, włókien lub kłaczków, dokładność sprzątania może wpływać na wymagania dotyczące kontroli i konserwacji.
Niniejsza norma stosowana jest tam gdzie występuje ryzyko związane z obecnością gazów wybuchowych, lub mieszanin pyłów z powietrzem lub nagromadzonych warstw pyłu, w warunkach atmosferycznych. Norma nie dotyczy:
- podziemnych wyrobisk górniczych,
- pyłów lub materiałów wybuchowych których zapłon nie wymaga obecności atmosferycznego tlenu,
- substancji piroforycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-17:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
Data publikacji 23-05-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-17:2014 [IDT], IEC 60079-17:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-17:2008/AC:2008 - wersja angielska, PN-EN 60079-17:2008 - wersja angielska
ICS 29.260.20