PN-EN 60079-17:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych

Zakres

Opisano zagadnienia związane z kontrolą i utrzymaniem instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem gazów palnych, par, mgieł, pyłów, włókien lub innych cząstek łatwowzniecalnych. Podano 13 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-17:2008/AC:2008E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-17:2008 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
Data publikacji 11-02-2008
Data wycofania 23-05-2014
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-17:2007 [IDT], IEC 60079-17:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-17:2003 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-17:2008/AC:2008E