PN-EN 60079-17:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 17: Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie)

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 podano współczynniki bezpośrednio związane z badaniem i konserwacją instalacji elektrycznych znajdujących się w obszarach niebezpiecznych. Nie podano w niej konwencjonalnych wymagań dla instalacji elektrycznych, ani metod badania i certyfikacji urządzeń elektrycznych. Nie ujęto urządzeń grupy I (aplikacje dla kopalń narażonych na wybuch metanu). Niniejsza część IEC 60079 uzupełnia wymagania podane w IEC 60364-6-61

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-17:2003 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 17: Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie)
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 01-09-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-17:2003 [IDT], IEC 60079-17:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-17:2001 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2008 - wersja angielska