PN-EN 50600-2-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Zasilanie i dystrybucja energii

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kwestie zasilania i dystrybucji energii w centrach przetwarzania danych w oparciu o podane w EN 50600-1 kryteria i klasyfikacje według „dostępności”, „fizycznych zabezpieczeń” oraz „możliwości oceny efektywności energetycznej”.
W niniejszym dokumencie określono wymagania i zalecenia dla następujących elementów:
a) zasilania dla centrów przetwarzania danych;
b) systemów dystrybucji energii dla wszystkich urządzeń znajdujących się w centrach przetwarzania danych;
c) połączeń wyrównawczych infrastruktury telekomunikacyjnej;
d) ochrony odgromowej;
e) urządzeń do pomiaru charakterystyk zużycia energii i jej jakości w punktach systemu dystrybucji energii i ich integracja w ramach narzędzi zarządzania.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nie wchodzą w zakres niniejszej normy europejskiej i są objęte innymi normami i przepisami. Jednakże informacje podane w niniejszej normie europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu tych norm i przepisów.
Wymagania dotyczące zgodności centrów przetwarzania danych z niniejszym dokumentem podano w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50600-2-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Zasilanie i dystrybucja energii
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-2-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50600-2-2:2014-06 - wersja angielska, PN-EN 50600-2-2:2014-06 - wersja polska
ICS 35.110, 91.140.50, 35.020