PN-EN 50600-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne

Zakres

Niniejszy dokument:
a) opisuje ogólne zasady, na których opierano się określając w serii EN 50600 wymagania dla centrów przetwarzania danych;
b) definiuje wspólne aspekty opisu centrów przetwarzania danych, obejmujące terminologię, parametry oraz modele odniesienia (elementy funkcjonalne i ich rozmieszczenie), uwzględniające zarówno przewidywaną wielkość jak i złożoność w zależności od przeznaczenia centrum przetwarzania danych;
c) opisuje ogólne aspekty wyposażenia i infrastruktury wymaganych do wspierania centrów przetwarzania danych;
d) określa system klasyfikacji, oparty na kluczowych kryteriach: „dostępności”, „bezpieczeństwa” i „efektywności energetycznej” w planowanym „czasie życia” centrum przetwarzania danych, dla zapewnienia efektywnego wykorzystania wyposażenia i infrastruktury;
e) określa szczegółowo kwestie, które należy uwzględnić w analizie ryzyka biznesowego i kosztów operacyjnych umożliwiającej zastosowanie klasyfikacji centrum przetwarzania danych;
f) zawiera odniesienie do funkcjonowania centrów przetwarzania danych i zarządzania nimi;
g) wprowadza koncepcje kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla zarządzania zasobami w obiektach i infrastrukturach centrów przetwarzania danych.
Poniższe tematy nie są objęte zakresem niniejszej serii Norm Europejskich:
1) wybór sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, oprogramowania i związane z tym problemy konfiguracyjne nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej;
2) analiza ilościowa sumarycznej dostępności usług, wynikająca z wieloobiektowych centrów przetwarzania danych;
3) wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (uwzględnione przez inne normy i rozporządzenia. Jednak informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymogów opisanych w tych normach i rozporządzeniach).

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50600-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50600-1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 50600-1:2013-06 - wersja polska
ICS 35.160, 35.020