PN-EN 50600-1:2013-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50600-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej:
a) szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane z oceną ryzyka i analizą kosztów operacyjnych, umożliwiające odpowiednie zaklasyfikowanie centrum przetwarzania danych,
b) zdefiniowano wspólne aspekty opisu centrów przetwarzania danych, obejmujące terminologię, parametry oraz modele odniesienia (elementy funkcjonalne i ich rozmieszczenie), uwzględniające zarówno przewidywaną wielkość jak i złożoność w zależności od przeznaczenia centrum przetwarzania danych,
c) opisano ogólne aspekty wyposażenia i infrastruktury wymaganych do efektywnego działania łączności na terenie centrów przetwarzania danych,
d) określono system klasyfikacji, oparty na kluczowych kryteriach: „dostępności”, „bezpieczeństwa” i „efektywności energetycznej” w planowanym „czasie życia” centrum przetwarzania danych, dla zapewnienia efektywnego wykorzystania wyposażenia i infrastruktury,
e) opisano ogólne zasady projektowania centrów przetwarzania danych, na których opierano się określając w serii norm EN 50600 wymagania, obejmujące symbole, etykiety, oznaczenia na rysunkach, zapewnienie jakości oraz szkolenie,
Poniższe tematy nie są objęte zakresem niniejszej serii Norm Europejskich:
1) wybór sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, oprogramowania i związane z tym problemy konfiguracyjne nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej;
2) wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (regulowane przez inne normy i rozporządzenia. Jednak informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymogów opisanych w tych normach i rozporządzeniach).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 29-04-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50600-1:2013-06 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne
Data publikacji 31-12-2014
Data wycofania 17-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-1:2012 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 50600-1:2019-07 - wersja angielska