PN-EN 50600-2-4:2015-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50600-2-4:2024-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy szeroko rozumianej infrastruktury okablowania telekomunikacyjnego w centrach przetwarzania danych w oparciu o kryteria i klasyfikację „dostępności” zgodnie z EN 50600-1. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i rekomendacje dla następujących elementów: a) okablowanie dla technik informacyjnych i sieci telekomunikacyjnych (np. SAN and LAN); b) podstawowego okablowania dla technologii informacyjnych zapewniającego obsługę centrów przetwarzania danych; c) okablowania telekomunikacyjnego odpowiedniego do monitorowania i sterowania dystrybucji energii, kontroli parametrów środowiskowych i fizycznego bezpieczeństwa centrum przetwarzania danych; d) innego okablowania automatyki budynkowej; e) tras, przestrzeni i obudów dla infrastruktury okablowania telekomunikacyjnego. Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej i są objęte innymi przepisami i normami. Jednakże informacje zawarte w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w realizacji tych norm i przepisów.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50600-2-4:2015-05 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego
Data publikacji 22-07-2016
Data wycofania 15-02-2024
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-2-4:2015 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 50600-2-4:2024-02 - wersja angielska