PN-S-73102:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się -- Wymagania i badania

Zakres

Określono kształt, wzór i wymiary tablic wyróżniających pojazdy wolno poruszające się, tj. ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne oraz przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami. Określono wymagania dotyczące barwy tablicy, własności odblaskowych, wytrzymałościowych oraz odporności na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Podano sposób cechowania tablic oraz pakowania, przechowywania i transportu. Opisano metody badań sprawdzających poszczególne wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-73102:1994 - wersja polska
Tytuł Tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się -- Wymagania i badania
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 31-08-2020
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
ICS 43.020