PN-EN 50600-2-2:2014-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50600-2-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono kwestie zasilania i dystrybucji energii w centrach przetwarzania danych w oparciu o podane w EN 50600-1 kryteria i klasyfikacje według „dostępności”, „fizycznych zabezpieczeń” oraz „możliwości oceny efektywności energetycznej”. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i zalecenia dla następujących elementów: a) zasilanie dla centrów przetwarzania danych; b) systemy dystrybucji energii w centrach przetwarzania danych; c) instalacje oświetlenia - zarówno podstawowego, jak i awaryjnego; d) połączenia wyrównawcze i uziemiające; e) ochrona odgromowa; f) urządzenia do pomiaru charakterystyki zużycia energii w punktach systemu dystrybucji energii i ich integracja w ramach narzędzi zarządzania. Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej i są objęte innymi przepisami i normami. Jednak informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymagań opisanych w tych normach i rozporządzeniach.Wymagania dotyczące zgodności centrów przetwarzania danych z niniejszym dokumentem podano w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 29-04-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50600-2-2:2014-06 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii
Data publikacji 26-06-2015
Data wycofania 17-07-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-2-2:2014 [IDT]
ICS 35.110, 91.140.50, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 50600-2-2:2019-07 - wersja angielska