PN-EN 50600-2-5:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa fizycznego centrów przetwarzania danych w oparciu o kryteria i klasyfikacje „dostępności", „bezpieczeństwa" i „zdolności oceny efektywności energetycznej" z EN 50600-1.W niniejszej Normie Europejskiej zastosowano opisy pomieszczeń centrów przetwarzania danych zdefiniowane w EN 50600-1. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i zalecenia dla tych pomieszczeń w centrum przetwarzania danych, systemów rozmieszczonych w tych pomieszczeniach, w odniesieniu do ochrony przed: nieautoryzowanym dostępem; b) wydarzeniami pożarowymi powstałymi wewnątrz pomieszczeń centrum przetwarzania danych; c) innymi zdarzeniami, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, w centrach przetwarzania danych, które wpływają na określony poziom zabezpieczeń. Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej i są objęte innymi przepisami i normami. Jednakże, informacje zawarte w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w realizacji tych norm i przepisów.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50600-2-5:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-5: Systemy zabezpieczeń
Data publikacji 23-05-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-2-5:2016 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020