PN-EN 50600-2-1:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono kwestie konstrukcji budynków i innych obiektów, w których mieszczą się centra przetwarzania danych w oparciu o zawarte w EN 50600 1 kryteria i klasyfikację „fizycznych zabezpieczeń” dla osiągnięcia określonej dostępności.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i zalecenia dotyczące poniższych kwestii: a) lokalizacja i wybór miejsca; b) konstrukcja budynku; c) aranżacja budynku;
d) ochrona przeciwpożarowa; e) miary jakości konstrukcji.
Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej i są uwzględnione w innych normach i rozporządzeniach. Jednak informacje podane
w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymagań opisanych w tych normach i rozporządzeniach. Wymagania dotyczące zgodności centrów przetwarzania danych z niniejszym dokumentem podano w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50600-2-1:2014-06 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-1: Konstrukcja budynku
Data publikacji 25-06-2015
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-2-1:2014 [IDT]
ICS 35.110, 91.140.50, 35.020