PN-EN 50600-3-1:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 3-1: Zarządzanie i informacje operacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procesy zarządzania i obsługi centrów przetwarzania danych. Podstawowym celem niniejszej normy jest dostarczenie, poprzez procesy operacyjne, oczekiwanego poziomu odporności, dostępności, zarządzania ryzykiem, ograniczenia ryzyka, planowania zdolności produkcyjnych, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Wtórnym celem jest zarządzanie procesami w celu dostosowania faktycznych i przyszłych potrzeb użytkowników. Na Rysunku 2 przedstawiono zestawienie powiązanych procesów. Przejście od planowania i budowy do eksploatacji centrum przetwarzania danych jest uważane jako proces kontroli przy odbiorze, w Rozdziale 6.
UWAGA 1 Tylko specyficzne procesy dla centrów danych są w zakresie niniejszego dokumentu. Procesy biznesowe, takie jak zarządzanie ludźmi, zarządzanie finansami, itp. są poza zakresem.
UWAGA 2 Szczególne zestawy umiejętności są wymagane od osób pracujących i eksploatujących centrum przetwarzania danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50600-3-1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 3-1: Zarządzanie i informacje operacyjne
Data publikacji 23-05-2016
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-3-1:2016 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020