PN-EN 50600-4-2:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-2: Efektywność zużycia energii

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono efektywność zużycia energii (PUE) jako kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) w celu oszacowania efektywnego wykorzystania energii w postaci energii elektrycznej.
UWAGA Patrz uwaga 1 do hasła w definicji 3.1.3
W niniejszej Normie Europejskiej:
a) określono efektywność wykorzystania energii (PUE) centrum przetwarzania danych;
b) wprowadzono kategoryzację pomiarów PUE;
c) opisano związek KPI z infrastrukturą centrum przetwarzania danych, urządzeniami technologii informatycznej i działaniami w zakresie technologii informatycznych;
d) określono metodę pomiaru, obliczeń i dokumentowania parametru;
e) zawarto informacje na temat prawidłowej interpretacji PUE.
Pochodne PUE są opisane w Załączniku C

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50600-4-2:2017-02/AC:2017-04E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50600-4-2:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-2: Efektywność zużycia energii
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50600-4-2:2016 [IDT]
ICS 35.110, 35.160, 35.020
Elementy dodatkowe PN-EN 50600-4-2:2017-02/AC:2017-04E