PN-EN 13286-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora

Zakres

Określono metody badania oznaczenia zależności między zawartością wody a gęstością na sucho mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie po zagęszczeniu w określonych warunkach metodą Proktora. Pozwala to na ocenę gęstości mieszanki, jaka może być uzyskana na budowie i określa parametr referencyjny oceny gęstości zagęszczonej warstwy mieszanki. Stosuje się tylko do mieszanek mineralnych niezwiązanych i związanych hydraulicznie użytych w budownictwie drogowym i ogólnym. Nie ma zastosowania do gruntów w robotach ziemnych. Wyniki tej metody badawczej mogą być użyte jako podstawa do porównania mieszanek przed zastosowaniem w budowie drogi. Wyniki badań pozwalają także na wnioskowanie o zawartości wody, przy której mieszanka może być skutecznie zagęszczona, aby uzyskać założoną gęstość na sucho. Badanie to jest przydatne w wypadku mieszanek o różnym uziarnieniu przy górnym wymiarze sita (D) do 63 mm i o zawartości nadziarna do 25% m/m

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
Data publikacji 17-11-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13286-2:2007 - wersja polska
ICS 93.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07E