PN-EN 81-20:2014-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-20:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

Zakres

1.1 W niniejszej normie określono przepisy bezpieczeństwa dotyczące zainstalowanych na stałe nowych dźwigów osobowych lub towarowo-osobowych, z napędem ciernym, bębnowym lub hydraulicznym, obsługujących określone poziomy przystankowe, z kabiną przeznaczoną do transportu osób lub osób i towarów, zawieszoną na linach, łańcuchach lub podnoszoną przez siłownik, poruszającą się wzdłuż prowadnic nachylonych w stosunku do pionu pod kątem nie większym niż 15°.
1.2 W szczególnych przypadkach (użytkowanie dźwigów przez osoby niepełnosprawne, w przypadek pożaru, atmosfera potencjalnie wybuchowa, skrajne warunki klimatyczne, warunki sejsmiczne, transport ładunków niebezpiecznych, itp.) należy uwzględnić wymagania uzupełniające wymagania niniejszej normy.
1.3 Niniejsza norma nie dotyczy:
a) Dźwigów z:
1) Napędem innym niż określony w 1.1;
2) Prędkością nominalną ≤ 0,15 m/s;
b) Dźwigów hydraulicznych:
1) z prędkością nominalną przekraczającą 1 m/s;
2) których nastawa ciśnienia zaworu bezpieczeństwa (5.9.3.5.3) przekracza 50 MPa;
c) Nowych dźwigów osobowych lub towarowo-osobowych w istniejących budynkach, które w określonych sytuacjach spowodowanych ograniczeniami budynku, nie mogą spełnić wymagań EN 81-20, dla których należy uwzględniać EN 81-21;
d) Urządzeń dźwigowych takich, jak dźwigi okrężne, wyciągi kopalniane, dźwigi teatralne, urządzenia z automatycznym załadunkiem, wyciągi kubełkowe, dźwigi i wyciągi budowlane i do robót publicznych, urządzeń wyciągowych statków, morskich platform poszukiwawczych lub wiertniczych, urządzeń do montażu i konserwacji lub dźwigów w siłowniach wiatrowych;
e) Istotnych modyfikacji w dźwigach zainstalowanych przed wejściem w życie niniejszej normy;
f) Bezpieczeństwa podczas transportu, instalowania, napraw i demontażu dźwigów;
Niniejszą normę można jednak przyjąć jako podstawę.
Hałas i drgania nie są uwzględniane w niniejszej normie ponieważ ich poziomy nie mają szkodliwego wpływu w odniesieniu do bezpiecznego użytkowania i konserwacji dźwigu (patrz także 0.4.2).
1.4 Niniejsza norma nie ma zastosowania do dźwigów osobowych lub towarowo-osobowych, które zainstalowano przed datą publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-20:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe
Data publikacji 10-10-2014
Data wycofania 10-08-2020
Liczba stron 165
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-20:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja niemiecka
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-20:2020-08 - wersja angielska