Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

Zakres

Określono wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące dźwigów hydraulicznych mające na celu ochronę osób i mienia przed ryzykiem wypadków, związanych z działaniem dźwigów podczas użytkowania, konserwacji i sytuacji awaryjnych. Dodano nowe wymagania dotyczące mocowania osłon ochronnych. Dodano do listy wykluczeń zawartej w EN 81-1, 1.3 dźwigi, których prędkość nominalna jest nie większa niż 0,15 m/s. Wprowadzono cztery nowe definicje w Rozdziale 3: układ kontroli napędu, dokładność zatrzymywania, dokładność poziomowania oraz niezamierzony ruch kabiny. Zmodyfikowano Rozdział 9 i dodano nowy pkt 9.13, w którym podano wymagania wobec środków ochronnych zapobiegających niezamierzonym ruchom kabiny z przystanku z otwartymi drzwiami przystankowymi i kabinowymi w wyniku uszkodzenia jakiegokolwiek pojedynczego elementu zespołu napędowego, wyłączając uszkodzenia zawieszenia lin, siłowników, podatnych i stalowych przewodów hydraulicznych. Zmodyfikowano Rozdział 12 i dodano 12.15 dotyczący wymagań związanych z dokładnością zatrzymywania i poziomowania kabiny. Zmodyfikowano Rozdział 14 dotyczący sterowania korekcją dojazdu i poziomowaniem przy otwartych drzwiach. W załączniku A dodano poziomy SIL dla elektrycznych urządzeń zabezpieczających, związanych ze środkami ochronnymi zapobiegającymi niezamierzonym ruchom kabiny. W Załączniku D i E dodano nowe wymagania dla badań i prób środków ochronnych zapobiegających niezamierzonym ruchom kabiny. W Załączniku F dodano F.8, w którym określono nowe wymagania dla procedury badania podczas weryfikacji zgodności środków ochronnych zapobiegających niezamierzonym ruchom kabiny. Zmodyfikowano Załącznik informacyjny ZA określający powiązanie EN 81-2 z wymaganiami dyrektywy 95/16/WE Urządzenia Dźwigowe zmienionej dyrektywą 2006/42/WE Bezpieczeństwo Maszyn

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne
Data publikacji 07-04-2010
Data wycofania 10-10-2014
Liczba stron 227
Grupa cenowa XE
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-2:1998+A3:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-2:2002 - wersja polska, PN-EN 81-2:2002/Ap1:2006 - wersja polska, PN-EN 81-2:2002/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 81-2:2002/A1:2006 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-20:2014-10 - wersja polska, PN-EN 81-20:2014-10 - wersja angielska, PN-EN 81-50:2014-10 - wersja angielska, PN-EN 81-50:2014-10 - wersja polska