PN-EN 81-20:2014-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-20:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

Zakres

1.1 W niniejszej normie określono przepisy bezpieczeństwa dotyczące nowych instalowanych na stałe elektrycznych dźwigów osobowych lub dźwigów towarowo-osobowych, z napędem ciernym, bębnowym/łańcuchowym lub hydraulicznym, obsługujących określone poziomy przystankowe, mających kabinę przeznaczoną do transportu osób lub osób i towarów zawieszoną na linach lub łańcuchach lub siłownikach i poruszającą się wzdłuż prowadnic nachylonych nie więcej niż 15° w stosunku do pionu.
1.2 Oprócz wymagań niniejszej normy, należy rozważyć wymagania uzupełniające w przypadkach szczególnych (korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne, w przypadku pożaru, w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, w warunkach sejsmicznych, w transporcie niebezpiecznych towarów itp.).
1.3 Niniejsza norma nie dotyczy:
a) dźwigów:
1) z systemami napędowymi innymi niż określone w 1.1;
2) o prędkości nominalnej ≤ 0,15 m/s;
b) dźwigów hydraulicznych:
1) o prędkości nominalnej powyżej 1 m/s;
2) w których nastawa zaworu bezpieczeństwa (5.9.3.5.3) przekracza 50 MPa;
c) nowych dźwigów osobowych lub nowych dźwigów towarowo-osobowych w istniejących budynkach ) w których, w pewnych okolicznościach z powodu ograniczeń narzuconych przez restrykcje budowlane, nie można spełnić niektórych wymagań EN 81-20 i zaleca się rozważyć EN 81-21;
d) urządzeń dźwigowych, takich jak dźwigi okrężne, wyciągi kopalniane, dźwigi teatralne, urządzenia z automatycznym załadunkiem, wyciągi kubełkowe, dźwigi budowlane, dźwigi okrętowe, platformy wiertnicze, urządzenia do montażu i konserwacji lub dźwigi w siłowniach wiatrowych;
e) istotnych modyfikacji (patrz Załącznik C) na dźwigu zainstalowanym przed wejściem w życie niniejszej normy;
f) bezpieczeństwa podczas czynności związanych z transportem, montażem, naprawami i demontażem dźwigów.
Jednakże niniejsza norma może być uwzględniana jako podstawa.
Hałas i drgania nie są omawiane w niniejszej normie, ponieważ uznano, że nie osiągają one takich poziomów, że mogą być one rozpatrywane jako szkodliwe w związku z bezpiecznym użytkowaniem i bezpieczną konserwacją dźwigu (patrz również 0.4.2).
1.4 Niniejsza norma nie ma zastosowania do dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych, które zostały zainstalowane przed datą jej opublikowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-20:2014-10 - wersja polska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe
Data publikacji 23-01-2017
Data wycofania 10-08-2020
Liczba stron 160
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-20:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja niemiecka
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-20:2020-08 - wersja angielska