PN-EN 81-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

Zakres

Podano wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące dźwigów hydraulicznych osobowych i towarowych mające na celu ochronę osób i mienia przed ryzykiem wypadków, związanych z działaniem dźwigów podczas użytkowania, konserwacji i w sytuacjach awaryjnych. Zamieszczono także metody i procedury badań i prób, wykaz wymaganej dokumentacji technicznej, wymagania dotyczące informacji dla użytkownika, napisów i oznaczeń oraz metodykę analizy uszkodzeń. Podano definicje 47 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 81-2:2002/Ap1:2006P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-2:2002 - wersja polska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne
Data publikacji 02-09-2002
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 183
Grupa cenowa XD
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-2:1998 [IDT], EN 81-2:1998/AC:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-2:1993 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-2+A3:2010 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 81-2:2002/A2:2006P, PN-EN 81-2:2002/A2:2005E, PN-EN 81-2:2002/Ap1:2006P, PN-EN 81-2:2002/A1:2006P, PN-EN 81-2:2002/A1:2006E