PN-EN 81-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

Zakres

Podano wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące dźwigów elektrycznych osobowych i towarowych mające na celu ochronę osób i mienia przed ryzykiem wypadków, związanych z działaniem dźwigów podczas użytkowania, konserwacji i w sytuacjach awaryjnych. Zamieszczono także metody i procedury badań i prób, wykaz wymaganej dokumentacji technicznej, wymagania dotyczące informacji dla użytkownika, napisów i oznaczeń oraz metodykę analizy uszkodzeń. Podano definicje 34 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-1:2002 - wersja polska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne
Data publikacji 02-09-2002
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 176
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-1:1998 [IDT], EN 81-1:1998/AC:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-1:1992 - wersja polska, PN-M-45001:1984 - wersja polska, PN-M-45014:1989 - wersja polska, PN-M-45022:1982 - wersja polska, PN-M-45027:1982 - wersja polska, PN-M-45028:1982 - wersja polska, PN-M-45029:1982 - wersja polska, PN-M-45031:1982 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja angielska, PN-EN 81-1+A3:2010 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 81-1:2002/A1:2006E, PN-EN 81-1:2002/A2:2005E, PN-EN 81-1:2002/A1:2006P, PN-EN 81-1:2002/A2:2006P