PN-EN 81-20:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono zasady bezpieczeństwa dotyczące nowych instalowanych na stałe elektrycznych dźwigów osobowych lub dźwigów towarowo-osobowych, z napędem ciernym, bębnowym/łańcuchowym lub hydraulicznym, obsługujących określone poziomy przystankowe, mających kabinę przeznaczoną do transportu osób lub osób i towarów zawieszoną na linach, łańcuchach lub siłownikach i poruszającą się wzdłuż prowadnic odchylonych nie więcej niż 15°od pionu.
1.2 Oprócz wymagań niniejszego dokumentu, w przypadkach szczególnych (korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne, w przypadku pożaru, w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, w warunkach sejsmicznych, w transporcie niebezpiecznych towarów itp.) należy rozważyć wymagania uzupełniające.
1.3 Niniejsza norma nie dotyczy:
a) dźwigów:
1) z systemami napędowymi innymi niż określone w 1.1;
2) o prędkości nominalnej ≤ 0,15 m/s;
b) dźwigów hydraulicznych:
1) o prędkości nominalnej powyżej 1 m/s;
2) w których nastawa zaworu bezpieczeństwa (5.9.3.5.3) przekracza 50 MPa;
c) nowych dźwigów osobowych lub nowych dźwigów towarowo-osobowych w istniejących budynkach (1), w których, w pewnych okolicznościach z powodu ograniczeń narzuconych przez restrykcje budowlane, nie można spełnić niektórych wymagań EN 81-20 i zaleca się rozważyć EN 81-21;
d) urządzeń dźwigowych, takich jak: dźwigi okrężne, wyciągi kopalniane, dźwigi teatralne, urządzenia z automatycznym załadunkiem, wyciągi kubełkowe, dźwigi budowlane, dźwigi okrętowe, platformy wiertnicze, urządzenia do montażu i konserwacji lub dźwigi w siłowniach wiatrowych;
e) istotnych modyfikacji (patrz Załącznik C) dźwigu zainstalowanego przed zastosowaniem niniejszej normy;
f) bezpieczeństwa podczas czynności związanych z transportem, montażem, naprawami i demontażem dźwigów.
Jednakże niniejsza norma może być uwzględniana jako podstawa.
Niniejsza norma nie zajmuje się hałasem i drganiami, ponieważ uznano, że nie osiągają one takich poziomów, że mogą być rozpatrywane jako szkodliwe w związku z bezpiecznym użytkowaniem i bezpieczną konserwacją dźwigu (patrz również 0.4.2).
1.4 Niniejsza norma nie ma zastosowania do dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych, które zostały zainstalowane przed datą jej opublikowania.
(1) Istniejący budynek jest to budowla, która jest lub była już użytkowana przed zamówieniem dźwigu. Budynek, którego wewnętrzna struktura została całkowicie wymieniona traktowany jest jako nowy budynek.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-20:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe
Data publikacji 10-08-2020
Liczba stron 181
Grupa cenowa XD
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-20:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-20:2014-10 - wersja polska, PN-EN 81-20:2014-10 - wersja angielska
ICS 91.140.90