PN-EN 54-29:2015-05 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 29: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych wielodetektorowych czujek pożarowych, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach (patrz EN 54-1:2011), zawierających w jednej obudowie mechanicznej co najmniej jeden detektor optyczny lub jonizacyjny i co najmniej jeden detektor ciepła. Ogólna wydajność wykrywania pożaru jest określana z wykorzystaniem kombinacji wykrytych zjawisk.
Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) wielodetektorowych czujek pożarowych wykorzystujących kombinacje detektorów dymu i ciepła, na zgodność z niniejszą EN.
Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła o specjalnych właściwościach opracowane na specjalne zagrożenia, nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy (np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa metody badania lub metody oceny).
UWAGA Niektóre rodzaje detektory zawierają materiały radioaktywne. Wymagania krajowe dotyczące ochrony przed promieniowaniem różnią się w każdym kraju i nie są one określone w niniejszej Normie Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-29:2015-05 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 29: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła
Data publikacji 20-12-2019
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-29:2015 [IDT]
ICS 13.220.20