PN-EN 50291-1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wykrywacze gazu -- Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe wymagania dotyczące budowy, badań oraz parametrów metrologicznych i funkcjonalnych elektrycznych wykrywaczy tlenku węgla przystosowanych do pracy ciągłej w pomieszczeniach domowych. Celem jest wykrywanie uszkodzonych urządzeń na paliwa kopalne i stałe, aby można było je naprawić lub wymienić. Zadaniem tej normy nie jest monitorowanie niskich poziomów CO w celach zdrowotnych. Opisano urządzenia zasilane z sieci energetycznej oraz z baterii. Opisane urządzenia przeznaczone są do ostrzegania o alarmującym poziomie CO, pozwalając mieszkańcowi zareagować zanim zostanie narażony na znaczące zagrożenie.
Dodatkowe wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w pojazdach rekreacyjnych i podobnych pomieszczeniach określono w EN 50291-2.
UWAGA 1 EN 50291-1 ma zastosowanie dla pojazdów – karawanów wakacyjnych.
W niniejsza Normie Europejskiej określono dwa typy urządzeń:
— typ A – zapewniający alarm wizualny i dźwiękowy oraz transmitujący sygnał wyjściowy, pozwalający na pośrednie lub bezpośrednie uruchomienie wentylacji lub innego urządzenia pomocniczego;
— typ B – zapewniający wyłącznie alarm wizualny i dźwiękowy.
UWAGA 2 Oba typy urządzeń typ A oraz typ B mogą być między sobą łączone.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do:
— wykrywania gazów palnych innych niż tlenek węgla (patrz EN 50194-1);
— wykrywania CO w instalacjach przemysłowych (patrz EN 45544-1, EN 45544-2 i EN 45544-3) lub pomieszczeniach handlowych;
— pomiaru zawartości CO związanego z wykrywaniem dymu i pożaru;
— pomiaru zawartości CO w parkingach samochodowych i w tunelach.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50291-1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Wykrywacze gazu -- Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 21-06-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50291-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50291-1:2010 - wersja angielska, PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-05 - wersja angielska
ICS 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03E