PN-EN 14604:2006 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Autonomiczne czujki dymu

Zakres

Określono wymagania, metody badań, kryteria zadziałania oraz instrukcje producenta dla autonomicznych czujek dymu, działających z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, przeznaczonych do stosowania w mieszkaniach lub podobnych obiektach mieszkalnych (domach jednorodzinnych). Podano dodatkowe wymagania dla autonomicznych czujek dymu, które można stosować w pojazdach kempingowych. Zdefiniowano 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14604:2006/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14604:2006 - wersja polska
Tytuł Autonomiczne czujki dymu
Data publikacji 03-11-2006
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 14604:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14604:2005 - wersja angielska
ICS 13.220.20, 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 14604:2006/AC:2009P