PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

Zakres

Wprowadzenie do Zmiany 1: Skuteczność świetlna źródeł światła LED zależy również od temperatury, w której pracują. Zazwyczaj temperatura jest kontrolowana przez radiator, na którym są montowane (np. powierzchnia oprawy). Z tego względu, obliczenia współczynnika (EOFx) zostanie wprowadzone do norm dotyczących urządzeń sterujących do LED IEC 61347-2-13 i IEC 61347-2-7, ponieważ bezpośredni pomiar EBLF jest niemożliwy. W szczególności EOFI definiuje się jako stosunek prądu w trybie awaryjnym z aparatury sterowniczej prądu stałego podzielony przez prąd znamionowy diody LED (tryb normalny). Wiedząc, że skuteczność świetlna źródła światła LED jest prawie wprost proporcjonalna do przepływającego przez niego prądu, można obliczyć strumień świetlny oprawy
w trybie awaryjnym stosując EOFI lub I w trybie awaryjnym z aparatury sterowniczej prądu stałego. Niniejszy dokument zawiera propozycję modyfikacji normy IEC 60598-2-22 w celu wykorzystania współczynnika EOFI lub Itrybu awaryjnego w oprawie oświetleniowej.
W Podrozdziale 22.2. Powołania normatywne usunięto IEC 60354-5-56 i dodano CIE S025, Test Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules. W Podrozdziale 22.3.2 zmieniono uwagę do hasła. Dodano nowe pojęcie 22.3.28 praktyczny strumień świetlny źródła światła w trybie awaryjnym (PELSF). W Rozdziale 22.7 Konstrukcja zamieniono zdania w 2.7.2 oraz usunięto tekst i dodano nową uwagę w 2.7.10. W Podrozdziale 22.17 Dane fotometryczne zmieniono tekst w 22.17.1, 22.17,2 i 22.17.3. Wprowadzono zmianę w Załączniku B i dodano nową Bibliografię IEC 60364-5-56.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
Data publikacji 19-08-2020
Data wycofania 16-11-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-22:2014/A1:2020 [IDT], IEC 60598-2-22:2014/AMD1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 91.160.10, 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 - wersja angielska