PN-B-02005:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska, PN-EN 1991-3:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Obciążenia budowli -- Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

Zakres

Przedmiotem normy są obciążenia wywierane na budowie przez suwnice pomostowe natorowe i podwieszone, wciągarki i wciągniki, które jeśli nie zachodzi potrzeba szczegółowego rozróżnienia, nazywane są dalej dźwignicami.
Obciążenia wywierane na budowie prze inne dźwignice, np. suwnice wspornikowe, należy ustalać wg PN-86/M-06514.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02005:1986 - wersja polska
Tytuł Obciążenia budowli -- Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami
Data publikacji 26-05-1986
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-02012:1964 - wersja polska, PN-B-02013:1972 - wersja polska
ICS 91.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska, PN-EN 1991-3:2009 - wersja polska