PN-EN 528:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 528:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Układnice -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich typów układnic, które poruszają się po szynach, wewnątrz i na zewnątrz dróg transportowych, zawierają elementy podnoszące, mogą także mieć wyposażenie do manipulowania przy ładowaniu i wyjmowaniu ładunków i/lub długich towarów, takich jak pręty i/lub do kompletacji lub podobnych prac. Normą objęto również przesuwnice stosowane do przemieszczania układnic pomiędzy drogami, a także urządzenia od sterowanych ręcznie do urządzeń sterowanych automatycznie. Niniejsza norma nie ma zastosowania do wózków jezdniowych o swobodnym zasięgu i robotów. Odniesienia do regałów, budowli i systemów w niniejszej normie mają zastosowanie tylko tam, gdzie jest to konieczne do oceny zagrożeń i ryzyka w związku z układnicami. Niniejsza norma dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących występujących na układnicach, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4). Niniejsza norma ma zastosowanie do maszyn i wyposażenia, które wyprodukowano po dacie publikacji niniejszej normy. Ilustracje przykładów maszyn i przesuwnic, których dotyczy niniejsza norma, przedstawiono w Załączniku A. Wymagania i/lub środki bezpieczeństwa określone w niniejszej normie mają zastosowanie do sprzętu używanego w warunkach wewnętrznych. Jednakże należy rozpatrzeć dodatkowe oceny ryzyka i środki bezpieczeństwa w odniesieniu do użytkowania w trudnych warunkach, np. zastosowania w zamrażalni, wysokie temperatury, obciążenia, których charakter może prowadzić do sytuacji zagrożeń (np. szczególnie kruche ładunki, materiały wybuchowe), efekty trzęsienia ziemi, a także kontakt z żywnością. Zagrożenia w czasie wycofywania z eksploatacji nie są uwzględnione. W niniejszej Normie Europejskiej zajęto się również wymaganiami technicznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 528:2012 - wersja polska
Tytuł Układnice -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 14-09-2012
Data wycofania 06-07-2021
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 528:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 528:2009 - wersja angielska
ICS 53.080
Zastąpiona przez PN-EN 528:2021-07 - wersja angielska