PN-EN 15635:2010 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stalowe statyczne systemy składowania -- Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania

Zakres

Określono wytyczne dla aspektów obsługi istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcyjnego systemów do składowania. Takie systemy działają z ciężkimi mechanicznymi urządzeniami obsługowymi w bezpośrednim sąsiedztwie statycznych urządzeń do składowania. Niniejsza Norma Europejska zmniejsza ryzyko i konsekwencje niebezpiecznej obsługi lub uszkodzenia konstrukcji. Pewne inne formy urządzeń do składowania są uwzględnione tylko częściowo i w odniesieniu do nich mogą być wymagane dalsze rozważania wychodzące poza zakres niniejszej Normy Europejskiej. W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne w połączeniu z prEN 15512, EN 15620 i EN 15629 w celu zapewnienia, że podmiot przygotowujący specyfikację, użytkownik i projektant będą świadomi wzajemnych ograniczeń we własnych dziedzinach, co zapewni powstanie bezpiecznego projektu. Z niniejszej Normy Europejskiej w szczególności wyłączono urządzenia do składowania wytwarzane z materiałów innych niż stal (z wyjątkiem pewnych urządzeń pomocniczych) i urządzeń przewidzianych do celów domowych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15635:2010/Ap1:2011P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15635:2010 - wersja polska
Tytuł Stalowe statyczne systemy składowania -- Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania
Data publikacji 10-12-2010
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 15635:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15635:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 15635:2009 - wersja angielska
ICS 53.080
Elementy dodatkowe PN-EN 15635:2010/Ap1:2011P