PN-EN 15095+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań bezpieczeństwa dla następujących typów urządzeń do składowania z napędem mechanicznym: regałów obrotowych i okrężnych; regałów ze sprzętem podnoszącym; przejezdnych regałów półkowych, paletowych i regałów wspornikowych, w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożeń opisanych w Rozdziale 4. Zagrożenia te mogą występować podczas montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, badań i demontażu urządzeń. Istotne jest, aby wymagania bezpieczeństwa i/lub środki przedsięwzięte w niniejszej normie były stosowane do urządzeń do składowania, które działają w pomieszczeniach zamkniętych. W trudnych warunkach, istotne jest uwzględnienie dodatkowej analizy zagrożeń i środków bezpieczeństwa, np. warunków zewnętrznych, zastosowania w chłodni, wysokich temperatur, środowisk korozyjnych, silnych pól magnetycznych, ryzyka wybuchu, warunków promieniotwórczych, przechowywania towarów, które ze względu na ich charakter mogą generować sytuacje niebezpieczne (np. ciekłego metalu, kwas/zasad, kruchych towarów lub materiałów wybuchowych), skutków trzęsień ziemi, a także kontaktu z żywnością

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15095+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 07-09-2012
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 15095:2007+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15095+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 15095+A1:2009 - wersja francuska
ICS 53.080