PN-EN 528+A1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Szynowe urządzenia do składowania i pobierania towarów -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń S/P

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich rodzajów urządzeń przeznaczonych do składowania i pobierania towarów (S/P), poruszających się po szynach w obrębie wyznaczonych korytarzy roboczych i poza nimi, przeznaczonych do składowania i pobierania jednostek ładunkowych i/lub długich przedmiotów, takich jak materiały dłużycowe i/lub do kompletacji zamówień lub podobnych zadań. Urządzenia te zawierają elementy unoszone wzdłuż masztów oraz do bocznej obsługi towarów. Uwzględnia się również urządzenia służące do transportu pomiędzy korytarzami roboczymi. Sterowanie urządzeniami może mieć zakres od ręcznego do w pełni zautomatyzowanego. Pojazdy satelitarne związane z urządzeniami S/P, zgodnie z definicją 3.15, są włączone jako urządzenia obsługi ładunków (UOŁ). Zawarte w tej normie odniesienia do regałów, budynków i systemów mają zastosowanie tylko wtedy, gdy konieczna jest ocena zagrożeń i ryzyka we współpracy z urządzeniami S/P. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem urządzeń szynowych służących do składowania i pobierania towarów, gdy jest on używany w warunkach przewidzianych przez producenta, w tym w warunkach racjonalnie przewidywalnego, niewłaściwego użytkowania (patrz Załącznik F "Wykaz istotnych zagrożeń"). Niniejszy dokument dotyczy maszyn i urządzeń, które zostały wyprodukowane po dacie wydania tego dokumentu. Proponuje się 12 miesięczny okres przejściowy. Ilustracje przykładów maszyn i urządzeń przeładunkowych, do których stosuje się niniejszą normę, przedstawiono w Załączniku A. Wymagania bezpieczeństwa i/lub środki określone w niniejszej normie mają zastosowanie do urządzeń używanych w warunkach wewnętrznych. Jednakże należy rozważyć dodatkowe oceny ryzyka i środki bezpieczeństwa w odniesieniu do zastosowań w trudnych warunkach, np. w ekstremalnie wysokich temperaturach, do ładunków, których charakter może prowadzić do sytuacji zagrożenia (np. szczególnie ładunków kruchych, materiałów wybuchowych), skutków trzęsienia ziemi oraz kontaktu ze środkami spożywczymi. Niniejszy dokument dotyczy również wymagań technicznych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 528+A1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Szynowe urządzenia do składowania i pobierania towarów -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń S/P
Data publikacji 20-12-2022
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 528:2021+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 528:2021-07 - wersja angielska
ICS 53.080