PN-EN ISO 13855:2010 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka

Zakres

Objęto pozycjonowanie wyposażenia ochronnego w odniesieniu do prędkości zbliżania części ciała ludzkiego. Określono parametry na podstawie wartości dla dłoni/ramienia i prędkości zbliżania oraz podano metodologię ustalania minimalnych odległości od stref wykrywania lub urządzeń uruchamiających wyposażenia ochronnego do stref zagrożenia. Określono również odległości od strefy wykrywania do strefy niebezpiecznej. Nie objęto ochrony przed ryzykiem mechanicznego zagrożenia wynikającego z działania materiału stałego lub płynnego i zagrożeń niemechanicznych takich jak emisje toksyczne, energia elektryczna, promieniowanie itp. Podano 9 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 13855:2010/Ap2:2015-05P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13855:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
Data publikacji 28-11-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13855:2010 [IDT], ISO 13855:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 999+A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 999+A1:2008 - wersja niemiecka
ICS 13.110
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 13855:2010/Ap2:2015-05P