PN-M-45453:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Dźwignice -- Suwnice pomostowe -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące suwnic pomostowych wciąg- nikowych i wciągarkowych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0851-21 wg PN-78/M-45000. Norma nie dotyczy suwnic przeznaczonych do pracy w środowisku wybuchowym, agresywnym lub w warunkach tropikalnych oraz suwnic instalowanych na statkach i pontonach pływających, z wyjątkiem suwnic na dokach pływających.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-45453:1989 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Suwnice pomostowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 16-06-1989
Data wycofania 16-09-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza ISO 8306:1985 [NEQ]
Zastępuje PN-M-45453:1973 - wersja polska
ICS 53.020.20