PN-EN 81-21:2018-07 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-21:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono przepisy bezpieczeństwa dotyczące nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych instalowanych na stałe w istniejących budynkach, gdy w pewnych sytuacjach, ze względu na ograniczenia wynikające z uwarunkowań budowlanych, niektóre wymagania EN 81-20:2014 nie mogą być spełnione. W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się do szeregu tych ograniczeń i podano wymagania dla alternatywnych rozwiązań. Niniejsza norma powinna być odczytywana i stosowana w powiązaniu z Norma Europejską EN 81-20:2014.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje:
– konstrukcję i instalację jednego lub większej liczby nowych kompletnych dźwigów łącznie z nowym szybem i przestrzeniami dla zespołów napędowych i sterujących w istniejącym budynku; oraz
– wymianę jednego lub większej liczby dźwigów na nowy(-e) w istniejącym szybie(-ach) i przestrzeniach dla zespołów napędowych i sterujących.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
– wymiany lub modyfikacji niektórych części dźwigu już zainstalowanego;
– innych zastosowań poza zakresem EN 81-20:2014.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 81-21:2018-07 - wersja polska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku
Data publikacji 03-12-2019
Data wycofania 31-10-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-21:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-21+A1:2013-02 - wersja angielska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-21:2022-10 - wersja angielska