PN-EN 81-21:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowo-osobowe w istniejącym budynku

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady bezpieczeństwa dotyczące dźwigów osobowych i towarowo-osobowych instalowanych w istniejących budynkach, gdzie ze względu na ograniczenia wynikające z uwarunkowań budowlanych, niektóre wymagania EN 81-20:2020 nie mogą być spełnione.
Odnosi się on do następujących ograniczeń i podaje wymagania dla alternatywnych rozwiązań:
– istniejące perforowane ściany szybu;
– ograniczenie w dostępnym szybie prowadzące do zmniejszenia odległości pomiędzy kabiną, przeciwwagą lub masą równoważącą;
– przeciwwaga lub masa równoważąca w oddzielnym istniejącym szybie;
– zmniejszone wymiary budynku i wolne odległości prowadzące do:
- zmniejszenia dostępnej przestrzeni w nadszybiu i podszybiu;
- zmniejszonych wymiarów balustrady na dachu kabiny;
- zmniejszonej wysokości fartucha progu;
- zmniejszonej wysokości maszynowni i/lub linowni;
- zmniejszonego dostępnego obszaru dla drzwi/klap wejściowych;
- zmniejszenia dostępnej wysokości drzwi przystankowych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do dźwigów zainstalowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-21:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowo-osobowe w istniejącym budynku
Data publikacji 31-10-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-21:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-21:2018-07 - wersja angielska, PN-EN 81-21:2018-07 - wersja polska
ICS 91.140.90