PN-EN 81-28:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i dźwigach towarowo-osobowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono techniczne wymagania dotyczące systemów alarmowania w dźwigach osobowych i dźwigach towarowo-osobowych, opisanych w serii EN 81.
Zawarto w nim:
– aktywowanie alarmu,
– przekazywanie alarmu,
– informacje dla użytkowania i dotyczące konserwacji,
– sprawdzenia w obiekcie w celu zweryfikowania czy wymagania niniejszej normy zostały spełnione przed dopuszczeniem dźwigu do użytkowania.
Wyłączono z dokumentu:
– awarie sieci komunikacyjnej (patrz Załącznik A), łącznie z siłą sygnału sieci komórkowej lub podobne;
– awarie sieci zasilającej takiej, że wszystkie dźwigi w danym regionie geograficznym powodują uwięzienia jednocześnie.
Niniejszy dokument dotyczy następujących istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń dotyczących dźwigu, gdy jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, możliwego do przewidzenia przez producenta:
– ryzyko uwięzienia użytkowników w kabinie i w szybie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do systemów alarmowania w dźwigach zainstalowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-28:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i dźwigach towarowo-osobowych
Data publikacji 30-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-28:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-28+AC:2019-04 - wersja angielska
ICS 13.320, 91.140.90