PN-EN 81-73:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

Zakres

W niniejszym dokumencie określono specjalne postanowienia i zasady bezpieczeństwa opisujące funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru w budynku, oparte na sygnale(-łach) przywołania wysłanych do układu sterowania dźwigu(-ów). Niniejszy dokument dotyczy nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych, ze wszystkimi rodzajami napędu. Niemniej jednak, może być stosowany jako podstawa do zwiększenia bezpieczeństwa istniejących dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
– dźwigów, które pozostają w użyciu podczas pożaru np. dźwigów dla straży pożarnej opisanych w EN 81-72:2020,
– dźwigów używanych do ewakuacji budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-73:2020-12 - wersja polska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru
Data publikacji 14-11-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-73:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-73:2016-04 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.140.90