PN-EN 81-28+AC:2019-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-28:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do systemów alarmowania we wszystkich typach dźwigów osobowych i towarowo-osobowych, w szczególności objętych serią norm EN 81. W niniejszej Normie Europejskiej określono również minimum informacji dotyczących konserwacji i służb ratowniczych, jakie powinny zostać zawarte w instrukcji eksploatacji.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono następujące, znaczące zagrożenie dotyczące dźwigów użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez instalującego/wytwórcę:
– uwięzienie użytkowników spowodowane niewłaściwym działaniem dźwigu.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy systemów alarmowych przewidzianych do stosowania w celu wezwania pomocy w innych przypadkach, np. ataku serca, potrzeby uzyskania informacji. Niniejsza Norma Europejska dotyczy systemów alarmowych stosowanych w dźwigach wyprodukowanych i zainstalowanych po dniu jej opublikowania przez CEN. Jednakże, niniejszą Normę Europejską można uwzględniać do zastosowania do dźwigów istniejących. W EN 81-70 podano dodatkowe wymagania dotyczące osób z niepełnosprawnościami (np. pętla indukcyjna, przycisk alarmu).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-06-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 81-28+AC:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych
Data publikacji 11-04-2019
Data wycofania 30-11-2022
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-28:2018+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-28:2018-08 - wersja angielska
ICS 13.320, 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-28:2022-11 - wersja angielska