PN-EN 81-70:2018-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-70:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezależnego dostępu oraz użytkowania dźwigów przez szeroki krąg osób, włączając osoby niepełnosprawne. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych zgodnych z EN 81-20. Niniejsza norma może być wykorzystana, jako podstawa dla innych rodzajów dźwigów, np. dźwigów z nachylonym torem jazdy zgodnych z EN 81-22.
UWAGA 1 W celu uzyskania pomocy na temat rozwiązań zwiększających dostępność i wykorzystanie, patrz Załącznik D.
UWAGA 2 W celu poprawy dostępności istniejących dźwigów zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 1995 (95/216/WE), dotyczącym poprawy bezpieczeństwa istniejących dźwigów, patrz EN 81-82.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-70:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych
Data publikacji 13-07-2018
Data wycofania 09-09-2021
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-70:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-70:2005/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 81-70:2005 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-70:2021-09 - wersja angielska