PN-EN 415-10:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 10: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania dotyczące maszyn do pakowania, które są zdefiniowane w zakresie normy EN 415-1 lub wchodzą w zakres części normy EN 415 właściwej dla innej odpowiadającej maszyny. Przy zastosowaniu wraz z częścią normy z EN 415 właściwą dla innej odpowiadającej maszyny, podaje wymagania dla danego typu maszyny. Niniejszy Dokument dotyczy wymagań bezpieczeństwa i ich weryfikacji podczas projektowania, budowy, montażu, rozruchu, eksploatacji, regulacji, konserwacji i czyszczenia maszyn pakujących używanych zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania przewidzianych przez producenta. Obszar, w którym zagrożenia, ryzykowne sytuacje i zdarzenia mają miejsce jest wymieniony w Rozdziale 4. Zagrożenia dla określonych maszyn mogą różnić się w zależności od: zasad działania, typu, rozmiaru i masy produktu, materiału pakującego, wyposażenia dodatkowego dołączonego do maszyny i środowiska, w którym maszyna pracuje. Jeżeli maszyna powoduje zagrożenia, które nie są wymienione w niniejszej normie producent powinien ocenić te ryzyka z wykorzystaniem zasad wyszczególnionych w EN ISO 12100:2010. Takie odchylenia lub uzupełnienia nie są objęte zakresem niniejszej normy. Wyłączenia: Niniejsza norma nie ma zastosowania do: maszyn, które zostały wyprodukowane przed dniem publikacji niniejszego dokumentu przez CEN. Norma niniejsza nie uwzględnia, co następuje: ryzyko wynikające z użytkowania maszyn w miejscach powszechnego dostępu. UWAGA: Dla maszyn wykorzystywanych w obszarach dostępnych publicznie zastosowanie mogą mieć inne lub dodatkowe wymagania. Producent jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie dodatkowych zagrożeń, które są poza zakresem tej normy lub takich odchyleń ryzykownych, które wynikają z tego konkretnego zastosowania, i za zapewnienie odpowiednich środków ochrony zgodnie z EN ISO 12100. stosowanie maszyn pakujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; szczególne zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa i higieny związane z produktami, które mogą być obsługiwane przez maszyny, ale obejmuje ogólne porady na ten temat; zagrożenia, które mogą być związane z likwidacją maszyn pakujących.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 415-10:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 10: Wymagania ogólne
Data publikacji 25-02-2014
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 415-10:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 55.200